(නයිනමඩම - චන්දන ප‍්‍රනාන්දු)
තමන්ගේ යහළුවකු විසින් පාරේ වැටිලා තිබී අහුලාගත් අඩු මිල ජංගම දුරකතනයක් තමන්ට ලබාදීම නිසා වසර දෙකකට පසු පොලිසි යන්නට වීමෙන් වූ අකරතැබ්බයක් පුත්තලම් දිස්ත‍්‍රික්කයේ නගරයකින් පසුගියදා වාර්තා විය.


සිද්ධිය මෙසේය.
කම්කරු රැකියාවක නිරත වූ අයකු තම රැකියාවට යන අතරතුර මාර්ගයේ කැබලි වලට වෙන්ව වැටී තිබූ දුරකතනයක් දැක එය අහුලා මෙම තැනත්තාට ලබා දී ැඅත්තේ කිසිදා දුරකතනයක් භවිතා නොකරපු නිසාය. එම පුද්ගලයාට එය මහාමෙරක් නිසා එය දන්න කියන අයකු ලවා එකලස්කරගෙන භාවිතා කර ඇත්තේ එහි සිම්පතක් නොතිබූ නිසා තමන් නමින් අලූත් සිම්පතක් ද එම දුරකතනයට දා ගනිමිනි.


මෙසේ කාලයක් ගෙවුණු පසු ඔහුට ප‍්‍රදේශයේ පොලිසියෙන් ලද කැඳවීමක අනුව එහි ගිය විට දැන ගත හැකි වී ඇත්තේ දුරකතනයේ හිමිකරු තාක්ෂණ උපකාරයෙන් ඉහත දුරකතනය භාවිතා කරන තැනැත්තා සොයාගෙන පොලිසියට කරන ලද පැමිණිල්ලක් මත කැඳවා ඇති බවයි.


ඒ හිමිකරු ගැන නොදන්නා නිසා තමන් එම දුරකතනය භාවිතා කල බවත් දැන් හිමිකරු දන්න නිසා එම දුරකතනය හිමිකරුට බාරදීමට තමන් සූදානම් බව පැවසූවත් දුරකතනයේ හිමිකරු පවසා ඇත්තේ නීතිමාර්ගයෙන්ම කටයුතු කළයුතු බවයි.


ඉතා අසරණ කම්කරු රැකියාවක් කරන තැනැත්තා තමන්ගේ දුප්පත්කම හා අසරණකම පැහැදිලි කර කෙසේ හෝ එම දුරකතනය වෙනුවෙන් අලාභය ගෙවන්න පොරොන්දු කරවාගෙන පොලිසියෙන් පිටව ගිය අතර දැන් ඔහු පාරේ වැටී ඇති කොළයක් දිහාවත් බලන්නේ නැතිලූ. යාළුවෝ දෙන දෙයක් සොයා නොබලාගන්නෙත් නැතිලූ.