(නයිනමඩුම - චන්දන ප‍්‍රනාන්දු)

වසර ගණනාවක් ඉතා යහපත්ව නිවෙසක සේවය කළ කාන්තාවක් අල්ලපු ගෙදර තාවකාලිකව සේවය කළ පෙදරේරු තරුණයකුට නිවැසියන්ට හොර රහසේ කන්න බොන්න දී මුදල් ද දුන් පුවතක් පසුගියදා වෙන්නප්පුව ප‍්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය.

සිද්ධිය මෙසේය. රජයේ වැදගත් රැුකියාවක නියුතු පවුලක කාර්ය බහුලත්වය නිසාම හිතවතකුගේ මාර්ගයෙන් මෙයට වසර කිහිපයකට පෙර නිවසේ වැඩකටයුතු කර ගැනීමට කාන්තාවක් සොයාගෙන තිබේ.

එම සේවිකාවත් නිවැසියන්ගේ සිත් දිනාගෙන බොහෝ හොඳින් සිටියත්, ගෙදර උයන පිහින කෑමවල මෙන්ම මුදල් ද නිතරම අස්ථාන ගත වීම ගැන සිතා ගත නොහැකි වීම නිසා එම ගෙදර සිටි වැඩිමහල් දරුවන් එසේ කරනවා යයි සිතාගෙන සිටියත්, එම කරුණ නිතරම වීම නිසා සොයා බැලීමේදී ඉහත පෙදරේරුවා සේවිකාව රවටා මෙලෙස කෑම බීම හා මුදල් ගෙන ඇති බව හෙළිකරගන්න හැකිවී තිබේ.

දිගු කාලයක් තමන් ළඟ සේවය කළ නිසාත්, සේවිකාවගේ පවුල් පසුබිම අසරණ තත්ත්වයක සිටි සේවිකාවට විරුද්ධව නීතිය ඉදිරියට නොගිය නිවැසියන් වංචාකාර පෙදරේරුවාට විරුද්ධව පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබේ.