ගෙදර කූඩුවේ ඉන්න මයිනාගෙන් ලැබෙන සංඥාවක් නිසා පොලිසියට හසු නොවී හොර අරක්කු විකිණීමට පුද්ගලයකුට හැකිවූ සිද්ධීයක් කොළඹට ආසන්න ප‍්‍රදේශයකින් වාර්තා වේ.

නිවසේ ඇති කළ මයිනා කලක් යනවිට කතා කරන්න පටන්ගෙන ඇත. ඌ නිවෙස් හිමිකරුට ”චූටි” යනුවෙන් කතා කර තිබෙන අතර පොලිස් නිලධාරීන් දුටු විට ”කාකි කාකි” යනුවෙන් කෑ ගසා ඇත.

පොලිසියෙන් බේරී හොර අරක්කු විකිණීමට මයිනාගේ සහය ලබාගත හැකි බව තේරුම් ගත් පුද්ගලයා මයිනා නිවස ඉදිරිපිට කූඩුවකට දමා ඔත්තු බැලීමට සලස්වා ඇත.

තම ස්වාමියා නීති විරෝධී ක‍්‍රියාවක් කරන බව නොදන්නා මයිනා පොලිසිය දැක එලෙස කෑ ගසන අතරතුරේ අරක්කු සඟවමින් පොලිස් ඇසින් බේරී ඔහු කලක් යනතුරුම අරක්කු විකුණා ඇත. එහෙත් මයිනාගේ ඇසට වඩා පොලිස් ඇස සූක්‍ෂම වීම නිසා ටික දවසකින් මයිනා කූඩුවෙන් නිදහස්වී ගිය අතර අරක්කු විකුණන්නා පොලිස් කූඩුවට ගොස් ඇත.