ඔහු අගනුවර බැංකු ආයතනයක තරුණ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකි. පසුගියදා ඔහුගේ විවාහ මංගල්‍යය වෙරළබඩ නවීන හෝටලයක පැවැත්වීමට සැලසුම් කොට තිබිණි. රාජකාරි කටයුතු බහුල වූයෙන් මෙම උත්සවයේ සියලූ කටයුතු බාර දී තිබුණේ පෞද්ගලික සංවිධානයකටය. විවාහය පිළිබඳ තොරතුරු හා කාල වේලා සහිතව මංගල ආරාධනා පත‍්‍රය පවා සකස් කළේ එම ආයතනයයි. පසුගියදා ඔහුගේ නමට ආ මංගල්‍ය ආරාධනා පත‍්‍රයක් ඔහු විවෘත කළේ තම මංගල්‍යය දිනයේම මෙය ද යෙදී තිබුණොත් මහ ගැටලූවක් යැයි සිතමිනි. මේ නිසාම ආරාධනා පත‍්‍රයේ උත්සව දිනය ක්‍ෂණිකව බැලූ ඔහු එයත් එදිනටම බව දැනගෙන සංවේගයෙන් සෙසු තොරතුරු කියවීමේදී මේ තමාගේම විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය බව දැනගත්තේය. තම විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය පිළිබඳව තමාටම ආරාධනා පත‍්‍රයක් ලැබීම පිළිබඳව ඔහු මවිතයට පත්වී තිබෙනවාලූ.