කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් රට තුළ ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී සිදුවූ දෙයකි. දුම්පානයට හුරුවූ මිතුරන් දෙදෙනෙකු නීතිය අකුරට ක්‍රියාත්මක කරමින් එක දුම්වැටිය පානය කළ ආකාරය පිළිබඳ පුවතක් බස්නාහිර පළාතේ කුඩා ඇලි සහිත ගමකින් වාර්තාවේ.


දුම්පානය සඳහා ඇබ්බැහිව සිටි මේ මිතුරන් දෙදෙනාගෙන් එක් මිතුරෙක් අනෙක් මිතුරා සොයායන්නේ දින කීපයකින් දුම්වැටියක් ඉරීමට නොහැකි වූ නිසාය.


සිය මිතුරා මුණ ගැසිණි. නැද්ද මොකුත් ඔහු විමසීය. එකක් තියනවා. මොකද කියන්නේ බොමුද, පත්තුකරපන් මොනව වුණත් කමක් නැහැ. සතියකින් විතර දුමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉන්න කී සගයා දුම්වැටිය පත්තුකර දුම් උගුරු දෙකතුනක් ඇද අනෙකාට දික් කළේය.


හා හා ළං වෙන්න එපා ‘‘මීටරයක් දුරින් හිටපන්’’ එසේ පැවසූ මිතුරා මීටරයක් පමණ දුරින් සිට අත දිගු කර දුම්වැටිය ගන්නට හදනවිටම පැමිණි පොලිස් රියකි. පැනගන්නටද වෙලාවක් නොවීය. දෙනොටම සිදුවූයේ පොලිස් කූඩුවේ ලගින්නටය.
සුමති කුඩලිගම