බසයෙන් හොරෙන් ගත්ත බඩු මල්ල පැටලී නයි මල්ලක් ගෙදර රැුගෙන ගිය පුද්ගලයකු පිළිබඳව පොතුපිටිය ප‍්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ. සිද්ධිය මෙසේය. ඔහු පොතුපිටියට ආසන්න ගමක ජීවත් වූ පුද්ගලයෙකි. 

ගෙදරින් රැගෙන එන මුදල්වලින් මත්පැන් පානය කරන ඔහු සතිපොළ පැවැත්වෙන දිනයේදී බසයේ සිටින කාගේ හෝ බඩු මල්ලක් අරගෙන බසයෙන් බසිති. සිද්ධිය වූ දිනයේද නගරයට පැමිණ ගෙදරින් ගෙනා මුදල් සියල්ල ඉවර වනතුරු මත්පැන් පානය කර බසයට ගොඩවී ඇති අතර නියමිත තැනින් බැසීමේදී සූර්පිට තෙලිඟු පුද්ගලයකුගේ නයි මල්ල රැගෙන බසයෙන් බැස වටපිට නොබලාම ගෙදර ගොස් ඇත.

මල්ල කුස්සියෙන් තැබූ පුද්ගලයා අන්න බඩු ගෙනාවා, පොළේ බඩු අඩු හින්දා වැඩිපුරම ගෙනාවා යැයි කීවේ මල්ලේ බර නිසා එළවළු ගොඩක් ඇති බව සිතාය.

කුස්සිය දෙසින් තම බිරිය කෑගසනු ඇසී ඒ දෙසට ගිය ඔහුට දක්නට ලැබුණේ පෙනය විදහා සිටින නාගයාය. බිරියගේ දෝස්මුර මැද්දේ නාගයා එළවා දැමූ ඔහු මින් මතුවට නොබොන බව කීවාලූ.