පාසලේ ආදි තොරතුරු සොයන්නට විශ‍්‍රාමික දිසාපාමොක්වරයකු සොයා ගිය සිසු පිරිසක නිවෙසින් පන්නා දැමීම නිසා විදුහල් ඉතිහාසය ලිවීමේ කටයුත්ත අතහැර දමන්නට සිදුවූ පුවතක් සියනෑවේ ගම්මානයකින් මාර්තාවේ.
ප‍්‍රදේශයේ පළාත් මෙන්ම රටේද නමගිය පාසලකි. සිසු පිරිසක් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා තෝරා ගත්තේ විදුහලේ ඉතිහාසය  සම්බන්ධ තොරතුරු එක් රැස්කිරීමටයි.
සිප්හලේ ලේඛනගත තොරතුරු සපයාගත් මේ සිසු පිරිස දිසාපාමොක් හමුවීමටද තීරණය කළහ.
මේ අනුව සිසු පිරිස දින වෙන්කෙරගෙන විශ‍්‍රාමික විදුහල්පතිවරුන් සොයා යමින් තොරතුරු ලබා ගන්නට කටයුතු කළේය. ඒ අතර දිනක් ඔවුහු එක් විදුහල්පතිවරයකුගේ නිවෙසට ගිගේ අපහසුවෙන් ගේට්ටුව විවෘත කරවාගෙනය. සේවකයා ගේට්ටුව විවෘත කළත් සිසුන්ගේ ඉල්ලීම ඉටු කරන්නට ඔහු මැලි විය. විශ‍්‍රාමික විදුහල්පති නිවසේ සිටියත් එළියට ආවේද නැත.
නිල ඇඳුමෙන් සැරසුනු සිසු සිසුවියන් හොර කණ්ඩායමක සාමාජිකයන්  බවට නිවසේ සිටි අයකු කළ ගෝරනාඩුවත් සමග සේවකයා බලූ කොටුව විවෘත කරන්නට ගියේය.
කර කියාගත හැකි දෙයක් නොවූ සිසු-සිසුවියන් පාරට දිව ගියේ දඩ බල්ලන්ගෙන් බේරෙන්නටය.
මහ පාරේදීම කතිකාවක යෙදුණු සිසු පිරිස පන්ති භාර ගුරුවරයාට දන්වා වෙනත් මාතෘකාවක් තම ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරා ගැනීමට තීරණය කිරීමත් සමග විදුබිමේ ඉතිහාසය ලියන කටයුත්ත ඇණ හිටියේය.