කාර්යබහුල රජයේ සේවකයකු වූ ඔහු අක්කර තුනක කුඹුරක් මේ කන්නයේ වගාකළ අතර ඉන් පසුගියදා ලැබුණේ ඉහළ අස්වැන්නකි. කුඹුරේදී පාගා රැුස්කරගත් බැත සහිත පාවර එහිම තිබියදී රාත‍්‍රී එය ආරක්ෂා කිරීමට ගමේ වැඩිහිටියකුට පැවරුවේ ඒ සඳහා කුලිය ලෙස රුපියල් තුන්සියයක් හා රාත‍්‍රී කෑම පාර්සලයක් ද  දෙමිනි.
කුඹුරේ කුඩා පැලක් හදාගත් මුරකරු වැඬේ බාරගත් අතර රාත‍්‍රියේ මේ ගැන සෙවීමට ගිය කුඹුරේ හිමිකරු දුටුවේ පැලේ කිසිවකු නැති බවත් තම විදුලි එළියට බියෙන් එහි සිටි බල්ලකු පැනගිය බවත්ය.
පසුදා මුරකරුගෙන් මේ ගැන විමසූ විට ‘‘රෑ කෑම කද්දි බල්ලෙක් බුරාගෙන මාව හපාකන්න ආවා. මම බල්ලාට කෑම එක දීලා පණ බේරාගෙන ආවා’’ කීමෙන් කුඹුරු හිමිකරුට තරු පෙනිණි.
‘‘තමුසෙ ඔය ටික කලින් කිව්ව නම් ඔච්චර සල්ලි නොදී මට මස්කටු දෙකකින් මුර වැඬේ කරගන්න තිබුණා.’’ කුඹුරු හිමියා සිනාසෙමින් කීවාලූ.