(තිහගොඩ - උපසේන ලියනගම)
දකුණු පළාතේ සමාගමක විධායක නිලධාරියකු වූ ඔහුට පසුගියදා නවීන පන්නයේ කාර්යාල බෑගයක් ආයතනයෙන් ලැබුණු අතර එහි යතුරු පුවරුව විවෘත කිරීමට තිබුණේ රහස් අංක තුනකි. යතුරු තහඩුවේ නිවැරදි අංක තුන කැරකැවූ විට පියන ඇරේ.


 රහස් අංකය කොළයක ලියාගෙන තමා භාවිතයට ගන්නා උපකරණ හා ලිපි ගොනුවක් බෑගයේ දමාගෙන නිවෙසට පැමිණි පසු රහස් අංකය ලියූ කොළය අස්ථානගතව තිබීම නිසා ඔහු වැටුණේ මහත් අමාරුවකටය.


අංක තහඩුවේ රහස් අංකය විවිධ ලෙස කැරකුවත් එය විවෘත නොවූ තැන ඔහු බෑගය ඇඳ මතට දමා පිටතට ගියේ මුහුණ සෝදා ඇඳුම් මාරු කර ගැනීමටය.
 සෑහෙන වෙලාවකට පසු කාමරයට පැමිණි ඔහුට තරු පෙනුණේ තම සිවු හැවිරිදි පුතා බෑගය විවෘත කොට ඒ තුළ වූ දේ ඇඳ පුරා වීසි  කරනු දුටු හෙයිනි. ඔහු බෑගයේ යතුරු තහඩුව විවිධාකාරයට කරකැවීමේදී එය විවෘත වන්නට ඇති බව සිතූ ඔහු එය කි‍්‍රයාත්මක වන ආකාරය පරීක්‍ෂා කොට රහස් අංක තුන යළිත් ලියා ගත්තාලූ.