(සුජීව එදිරිසිංහ)

තම පෙම්වතියගෙන් චොකලට් එකක් තෑගි ලැබුණ පසු ඒ වෙනුවෙන් ඇයට කෙසෙල් ගෙඩි ඇවරියක් ඔතා දීමේ පෙම්වතකු පිළිබඳ පුවතක් මධ්‍යම පළාතෙන් වාර්තා විය. මෙකී පුද්ගලයා වෙළෙඳසලක සේවය කරන අයෙකි.

ඔහුගේ පෙම්වතිය සෑම දිනම පාහේ මොහුට යම් යම් දේවල් තෑගි ලෙස ලබා දෙන්නේ ඇය යමක්කමක් ඇති පවුලක තරුණියක් නිසාය. එහෙත් මෙම තරුණයා වෙළෙඳසලක සේවය කරන නිසා ඔහුට ඇයට තරම් මුදල් තිබුණේ නැත.

මොහු අත මුදල් නොමැතිම අවස්ථාවක සිය පෙම්වතිය ඔහුට තරමක් ලොකු චොකලට් එකක් තෑගි ලෙස ලබා දුන්නාය. නමුත් මෙම අවස්ථාවේ මෙකී තරුණයා අත මුදල් නොමැතිවීම නිසා තමා සේවය කළ වෙළෙඳසලේ තිබූ හොඳින් ඉඳුණු ඇඹුල් කෙසෙල් ගෙඩි ඇවරියක් කපා යහමින් ඔතා තරුණියට පරිත්‍යාග කළේය. ඇය ද සිත සතුටින් පෙම්වතා දුන් ත්‍යාගය රැුගෙන ගියාය.