(මෝදර සී. ඉග්නේෂස් ඇන්තනි)
අතේ කොටා තිබූ පච්ච මකා ගැනීමට ගොස් පච්චවලට අමතරව වැඩි වැඩියෙන් තුවාල සිදුකරගත් පුද්ගලයකු ගැන පුවතක් ගම්බද ප්‍රදේශයකින් අසන්නට ලැබුණි.


සිද්ධිය මෙසේය.


රැකියාවකට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළේය. පරීක්ෂණය සඳහා නියමිත දිනයට පැමිණෙන ලෙස දන්වා එම ආයතනයෙන් ඔහුට ලිපියක් ලැබිණි.


ඔහු කොහුමෝලේ වැඩ කරන අවස්ථාවේ තැපැල්කරු අදාළ ලිපිය ගෙනැවිත් බාරදී ඇත්තේ ගෙදර සිටි ඔහුගේ නැගණියටය.


වැඩ ඇරී ගෙදරට ආවිට එම ලිපිය දෙමින් අයියේ ඔයාට ලියුමක් ආවා යැයි නැගණිය කීවේ සන්තෝෂයෙනි. එහෙනම් වැඬේ හරි තමයි කියමින් ඔහුද සන්තෝෂයෙන් ඉපිල ගියේය.


නියමිත පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන දිනය එළැඹිණි. එදින උදෙන්ම අවදි වී ඔහු අවශ්‍ය ලියකියවිලි සහිත සහතිකපත් රැගෙන පරීක්ෂණයට ගියේය. ඔහු පරීක්ෂණයට යොමුකළ අවස්ථාවේ ඔහුගේ අතේ කොටා තිබූ පච්ච සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නෙත ගැටුණි. සහතික නම් සුදුසුයි එහෙත් තමන්ගේ අතේ කොටා තිබෙන පච්ච මකාගෙන එන්නැයි එම නිලධාරියා ඔහුට නියෝග කළේය.


ගෙදර පැමිණි ඔහු අම්මේ වැඬේ නම් හරි එහෙත් මේ පච්ච මකාගෙන එන්න කීවා යැයි කීය. පසුව අසල්වැසියකුගෙන් ඉස්තිරික්කයක් ඉල්ලගෙන පැමිණ රත්කර පච්ච මත තබා පච්ච මැකීමට තැත් කළත් සිදුවූයේ පිළිස්සී තව තවත් තුවාල සිදුවීමය. අන්තිමේදී ඒවාට ප්‍රතිකාර ගැනීමට ඔහුට රෝහල් ගතවන්නට ද සිදුවිය.