(කමල් ශ්‍රී ලියනගේ - කොස්ගොඩ)

නිවෙසින් හොරාගත් ගල් වංගෙඩිය ලැබුණු හෝඩුවාවක් අනුව සොරාගත් පුද්ගලයාගෙන්ම වෙනත් අයකු ලවා රු. 500ක් දී ආපසු ලබාගත් ගෙහිමි කාන්තාවක් පිළිබඳ පුවතකි.

ඇය පදිංචිවී සිටින්නේ කොස්ගොඩ ප‍්‍රදේශයේය. කුස්සියේ තිබූ ගල් වංගෙඩිය පසුදා බලන විට දක්නට නොවීය. ඒ ගැන ආරංචි කර බැලූ විට අසල්වාසී අයකු සොරකම්වලට සම්බන්ධ වූ කෙනකුට ගෙන යාමට උදව් කර තිබූ බව කාන්තාවට දැන ගැනීමට හැකිවිය.

ඇය සහසුද්දයෙන්ම වංගෙඩිය හොරා ළඟ ඇති බව අනුමාන කළාය. ඒ අනුව වෙනත් අයකුට රුපියල් 500ක් දී වංගෙඩිය කුස්සියෙන් පන්නාගෙන යාමට උදව්කළ අයගෙන් වංගෙඩියක් ඉල්ලා සිටින ලෙස දැනුවත් කළාය. මේ තැනැත්තා රුපියල් 500 ගෙන හොරාට එය දී ඉල්ලූ අයට ආපසු වංගෙඩිය දුන්නේය. ඔහු යළිත් ගෙහිමි කාන්තාවට වංගෙඩිය ගෙනවිත් භාර කළේය.

හොරාගත් වංගෙඩිය හොරාටම රුපියල් පන්සියයක් ගෙවා, ගැනීම තමාගේ හපන්කමක් බව මේ පුවත හෙළි කරමින් ඇය කීවාය.