විදේශ රටක සිට තම ලොකු දුව එවූ බීම කුඩු පැකට්ටුවක් සුවඳ දුම් කුඩු යැයි සිතා ගිනි කබලක දමා දුම් ගැසු පියකු පිළිබඳව අපූරු පුවතක් තංගල්ලට නුදුරු ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රදේශයකින් පසුගියදා අසන්නට ලැබිණි.

අගනුවර ප‍්‍රධාන පෙළේ ආයතනයක සේවය කළ මෙම දියණිය විදේශ රටක සේවය කරන නිලධාරියෙකු හා මිතුරුවී විවාහයෙන් පසු එතෙර පදිංචියට ගියාය.
එහි ගිය පසු පවුලේ අයට විවිධ දේ පාර්සල්කොට එවූ ඇය පසුගියදා විවිධ වර්ගයේ කුඩා බීම සහ විලවුන් වර්ග එවා තිබිණි. ඒවා අතර සුවඳ කුඩු පාර්සලයක්ද විය.

එහි වූ උපදෙස් කියවා ගත නොහැකිවූ පියා පිටත තිබූ ඡුායාරූප ඇසුරින් මෙය නිවාසවල අපල දුරු කිරීමට ගන්නා සුවඳ කුඩු බව හඳුනාගෙන ගිනි කබලට දමා නිවෙස දුම් ගැස්සුවේය.
දියණිය ගෙදරට කතා කළ දිනෙක මේ ගැන කීවිට දුව පැවසුවේ මෙය රසවත් බීමක් සඳහා වු කුඩු වර්ගයක් බවය. එහෙත් මෙය නොපිළිගත් පියා ඒවායේ දුම් ඇල්ලීමෙන් නිවසේ සියලූ අපල උපද්‍රව නැතිවී ගිය බව දුවට කීවාලූ.