මිනිසුන්  පෝලිමේ යන දේවාලයක පසුගිය දිනෙක රැයේ අපූරු සිදුවීමක් දැකගත හැකිවිය.


දේවාලයට මදක් ඉහළින් නිල් පැහැයට හුරු ආලෝකයක් දිස්වන්නට විය. දෙවියන් කෙරේ බැතිමත් වූ පිරිස් දෙවියන් වඩිනවා යයි හදපිරි බැතියෙන් සාදුනාද පැවත්වූහ. ඇතැමුන් හඳුන්කූරු දල්වා පෙදෙස සුවඳ කරද්දී නිල් පැහැති එළිය තව තවත් බැබළෙන්නට විය.


දේවාලයේ සීනු නාදය ද නොකඩවා හැඬවෙන්නට වූ අතර නිල් ආලෝකය කෙමෙන් කෙමෙනේ පහත් වන්නට වූයේ අසලවූ පලතුරු වෙළෙඳසලක් මතටය.
“දෙවියන් පලතුරු වෙළෙඳසලට වඩිනවා” ඇතැම්හු කීහ.


තවත් පහත්වූ අලේකය පලතුරු කඩයේ වහල මතට වැටෙද්දී කාන්තාවෝ සාදු නාද දුන්හ.


පසුව පිරිස් පලතුරු වෙළෙඳසල  අසලට ගොස් බලද්දී පැහැදිලි සත්‍යය හෙළිවූයේය.


සිදුවී ඇත්තේ කුඩා දරුවකු බල්බයක් සවිකොට අහසට නැංවූ සරුංගලයක් පලතුරු වෙළෙඳසලේ වහල මතට පතිත වීමය. 

(දූනගහ බටේපොළ විජයසිරි)