කුඩා දරුවකුට බොරු කීම හේතුවෙන් රුපියල් තිස් දහසක් පමණ වටිනා ජංගම දුරකථනයක් අහිමි කරගත් පියකු පිළිබඳ කතාවකි. ”අනේ පුතේ  ඕක අල්ලන්න එපා.  ඕකේ සත්තු කක්කි දාල තියෙන්නේ. පුතාගේ අතේ ගෑවෙයි” රුපියල් තිස් දහසක් පමණ වටිනා සිය ජංගම දුරකථනය කුඩා පුතු අතේ තබාගෙන සෙල්ලම් කරනු දැක රත්වූ ඔහු පුතුට එසේ බොරුවක් කියා රවටා ජංගම දුරකථනය උසින් ඇති පොත් රාක්කයේ තබා වෙනත් කටයුත්තක නිරත විය. මද වේලාවක් ගත විය. නිවසේ පිටතින් සිය වැඩි මහල් දියණිය කෑගසනු ඇසුණි. තාත්තේ... තාත්තේ... ඉවරායි. මෙන්න ඔයාගේ පෝන් එක ඉවරායි. ඔහු වහා එතැනට දිව ගියේය. කුඩා පුතු ජලය පිරුණු බඳුනකට සිය ජංගම දුරකථනය ඔබාගෙන පොල් මුඩුවකින් අතුල්ලමින් සිටියේය. අනේ පුතේ ඔයා මොකද කළේ ඔහු ඇඬුම්බරව කීවේය. ”මේකේ සත්තු කක්කි දාලනේ තාත්තේ මම හේදුවා නැත්තං තාත්තගේ අතෙත් ගෑවෙයි” ”ආ මෙන්න දැන් කක්කි නෑ” අතරින් පතර ගැලවුණ දත් අතරින් සිනා පිරි මුවින් පුතුගේ මුහුණ දෙසා බලා ඔහු දිගු සුසුමක් හෙළීය.