තම සමීප මිතුරකුගේ දරුවකු හදිසි අනතුරකට මුහුණ පෑ අවස්ථාවක ඔහු හමුවීමට එම නිවෙසට ගිය යහළුවකු මුහුණ පෑ අපූරු සිදුවීමක් පසුගියදා අනාවරණය වූයේ දකුණු පළාතේ ගම්මානයකිනි. 

දරුවාගේ හදිසි අනතුර දැනගත් මිතුරා එම නිවෙසට දුරකතන ඇමතුම් කීපයක් දුන්නත් ප‍්‍රතිචාරයක් නොමැති නිසා තම යතුරුපැදියෙන් කඩිනමින් නිවෙසට ගොස් කතා කළත් නිවෙස තුළ කිසිවෙක් නොවීය. එහෙත් යතුරුපැදියක් නවතා තිබුණත් ඔහු ගේ පසුපසට ගිය විට දොර ඇර ඇති බව දැන යළි කතා කළේය. මොහොතකින් නිවෙස තුළ සිටි කිසිවකු දොරෙන් එළියට පැන යතුරුපැදියට නැග්ගේය.

මේ සොරකු බව වටහා ගත් මිතුරා එම යතුරුපැදියේ අංකය සටහන් කොටගෙන ගෙහිමි මිතුරාට ද දන්වා අංකය පොලිසියට ලබා දුන්නේය. අදාළ පොලිස් ස්ථානය දැන් මේ පිළිබඳව පරීක්‍ෂණ කරයි.