මාතර කොළඹ දක්වා ධවනය වන බසයකි. අහංගම දී බසයට නැග්ගේ තරුණ දියණියන් දෙදෙනකු සමග මවුපිය යුවළකි. තරුණ කොන්දොස්තර රුපියල් එකසිය හතළිස් අටක ටිකට්පත් ඔවුන්ට නිකුත් කළේය. පියා රුපියල් එකසිය පනහක් ඔහු අත තැබීය. සෙසු අයගේ ද ටිකට් කඩමින් ඉදිරියට ගිය ඔහු ආපසු විත් තරුණ දියණියන් දෙදෙනාට කොමල හිනාවක් පා ටොෆි දෙකක් දිගු කළේය. දියණියන් දෙදෙනා සිය මවුපියන් දෙස බැලූවේ ලජ්ජාවෙනි. ගන්නකෝ කොන්දොස්තර තරුණයා ඉඟිමරමින් කීවේය. ”ඇයි මේ?” දැරියගේ මව නොමනාපයෙන් ඔහු දෙස බැලීය. පියාටද දැඩි කෝපයක් වූ බවක් පෙනිණි. ඔහුද රවා බැලීය. ”මහත්තය ඉතුරු මාරු සල්ලි දෙන්න රුපියල් දෙකක් නැති නිසා මේ ටොෆි දෙක දුන්නෙ. කඩවලත් එහෙමනෙ. එපානම් කමක් නෑ” කී ඔහු ඉදිරියට ගියේ මගීන්ගේ සිනා හඬ මැදලූ.