දියණියගේ වැඩිවිය පැමිණීමේ උත්සවයට සැමියා ගෙනා මාළු බිරිය ළිඳට දැමූ පුවතක් කන්ද උඩරට ගම්මානයකින් වාර්තා වේ.
සිද්ධිය මෙසේයි.


ගැහැණුම දරුවන් තිදෙනකුගෙන් යුත් පවුලේ බාලම දියණියගේ වැඩිවියට පැමිණීමේ උත්සවය මහ ඉහළින් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණේ පසුගිය දිනකදීය.
 උත්සව දිනටත් ඊට පසු දිනටත් අවශ්‍ය බඩු ගෙන ඒමට ඔහු පිටත් වූයේ බිරිය විසින් ලියාදුන් ලයිස්තුවක් ද අතැතිවය.


සිතේ වූ ප්‍රීතිය නිසාම ටවුමේ දී පොඩි අඩියක් ගැසීමට ද අමතක නොකළ ඔහුට බිරිඳගෙන් හදිස්සි දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණේ මේ අතරවාරයේදීය.


 බඩු ලැයිස්තුවට මාළු ලිවීමට බැරි වූ බවත් උත්සවය හොඳින් කිරීමට මිල වැඩිවුවත් හොඳ මාළු ටිකක් රැගෙන එන ලෙසත් එයින් කියවුණි. 


දුරකතන ඇමතුමට අනුව ක්‍රියාත්මක වූ ඔහු මින් මැදුරකට ගොස් මිල අධික සුරතල් මසුන් ජෝඩු කීපයක්ද රැගෙන නැවත  නිවසට ආවේ ගොම්මන් අඳුරු වැටෙන යාමයේය.


 වෙරිමරගාතේ සුරතල් මසුන් ගෙන ඒම ගැන ඔහුට දෙහි කැපූ බිරිය සැමියා ගෙනා මාළුන් සියල්ල ළිඳකට දමා පසුදින උත්සවය සඳහා  පිලීවලින් තොර කෑම බීම පිළියෙල කර ගැනීමට වගබලාගත් බව වාර්තාවෙයි.

(කටුගස්තොට ධම්මික ගුණවර්ධන)