ඔහු දකුණු පළාතේ ප‍්‍රදේශයේ ප‍්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙකි. අලූතෙන් තනන නිවෙසට යකඩ බඩු ගත්තේ නගරයේ හිතවත් වෙළෙඳ සලකිනි. ඔහු එන හැම දිනකම වෙළෙඳ සල් හිමියා විශේෂ තේ සංග‍්‍රහයක් සූදානම් කිරීම සිරිතක් විය. ඔහු එදිනද ආවේ අලූත් රියැදුරකු සමගය. තේ සංග‍්‍රහය සූදානම් කළද තේ බීමත් සමඟ දුම්වැටියක් දල්වා ගැනීම ඔහුගේ සිරිතක් හෙයින් තමා ළඟ දුම් වැටි නොවූ නිසා තරමක් එහා කඩයකට ගියේය. දුම්වැටියක් මිලදී ගැනීමටය. මේ අතරතුර තේ සංග‍්‍රහය දුටු රියැදුරා එය තමාට සූදානම් කළ එකකැයි සිතා සියල්ල කා බී වාහනයට ගියේ මුදලාලිටත් ඒ බව නොකියාය. මුදලිලා ව්‍යාපාරිකයා සමඟ තේ බොමු කියා එතැනට යන විට සියල්ල කා බී අවසන් කොට තිබුණෙන් ඔහුට තරු පෙනුණාලූ.