තී‍්‍රරෝද රථයට ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා තරුණයකු සිය මිතුරකු සමඟ වැලිවේරිය ප‍්‍රදේශයේ ඉන්ධන හලක් වෙත පිවිසියේය. රුපියල් 130ක ඉන්ධන රථයට ලබාගත් තරුණයා සිය මිතුරා ලබාදුන් රුපියල් 5000ක මුදල් නෝට්ටුව ඉන්ධන හලේ සේවකයාගේ අතේ තැබුවේය. 

ඉතිරි මුදල් ලබාගැනීමට අමතක විය. සිය නිවෙස ආසන්නයේදී මිතුරා, රුපියල් 5000යේ ඉතිරි මුදල තරුණ තී‍්‍රරෝද රථ රියැදුරුගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ගමනේ ගාස්තුව ලබාදීමේ අදිටනෙනි. තරුණයාට දෙවියන් සිහිවිය. ඉතිරි මුදල් ලබානොගත් බව පවසා ඔහු මිතුරාද කැටුව යළිත් ඉන්ධන හළ වෙත රථය පැදවුයේ දෙවියන් අයදමිනි. ඉන්ධන ගැසූ සේවකයා ඉතිරි මුදල දුන් බව පවසා රුපියල් 4870ක මුදල සඟවා ගැනීමට උත්සාහ කළේය.

‘‘හරි ඔයා කියනවානේ අපි 5000 නෝට්ටුවක් දුන් නෑ කියලා. හරි වැරදි කවුද කියලා බලා ගන්නා ඔයාලගේ මැනේජර්ට මම කතා කරන්නම් යැයි’’ පැවසූ තරුණයා දුරකතන ඇමතුමක්දී ඉන්ධන හලේ කළමනාකරුට මේ බව පැවසීය. දෙවරක් සිතා නොබැලූ කළමනාකරු මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමට එවලේම ඉන්ධනහලට පැමිණියේය. කළමනාකරු සී.සී.ටී.වී. රූප රාමු ඔස්සේ සිද්ධිය නිරීක්‍ෂණය කළේය.

සේවකයා ඉතිරි මුදල නොදී සඟවා ගන්නා අයුරු පැහැදිලිවම රූප රාමුවල සටහන්ව තිබිණ. නැවත වරක් මෙවැනි වංචාවක් සිදු නොකරන ලෙසට අවවාද දී සේවකයාගේ පඩියෙන් මුදල් කපා ගන්නා බව පවසමින් කළමනාකරු ඉතිරි මුදල තරුණයාට ලබාදුන්නේය.