දකුණු පළාතේ වෙරළබඩ ප‍්‍රාථමික පාසලකි. ඉතිහාසය ඉගැන්වූ තරුණ ගුරුතුමිය ‘‘දඩයම් යුගය’’ පිළිබඳ පාඩම ඉදිරිපත් කරමින් ඒ යුගයේ පරිසරය කියා පාන චිත‍්‍රයක්ද ඉදිරිපත් කළාය. එම චිත‍්‍රයේ ගල්ගුහාව සහ ඒ අසල සිටි බල්ලකුගේ හැඩයද ඇඳී තිබූ අතර බල්ලාගේ වලිගය අසාමාන්‍ය ලෙස උලක් මෙන් ඇඳ තිබිණි. පන්තියේ පසුපස පේළියේ සිටි සිසුන් තිදෙනකු මේ බලූ වලිගය දැකීමෙන් මහත් කුතුහලයට පත්ව බලූ වලිගයේ හැඩය ගැන තර්ක විතර්ක කරමින් බලූ වලිගවල රූප රැසක් තම සටහන් පොත්වල අඳිමින් වාද විවාද කළහ. තිදෙනාගේම පාඩම් සටහන් පොත්වල ‘‘දඩයම් යුගය’’ යටතේ ඇඳ තිබුණේ මේ බලූ වලිග පමණකි. පන්ති පරීක්‍ෂාවට ආ විදුහල්පති ඔවුන් පසුපස මේ දර්ශනය නරඹමින් සිට ඔවුන්ගෙන් පොත් ඉල්ලාගෙන ගුරුතුමියට පෙන්වා ඔයාගේ පාඩම ‘බලූ නකුට’ ගැනද කියා විමසුවෙන් ඇයට දෙවියන් සිහිවුණාලූ.