ගංජා බී පොල් වෙළෙඳාමේ ගිය පුද්ගලයකුට තම රැකියාව අහිමි වූ සිදුවීමක් වාර්තාවේ. සිද්ධිය මෙසේය. ඔහු රැුකියාව වශයෙන් කළේ පොල් මුදලාලි කෙනකු ළඟ ගෝලයකු වශයෙන් සේවය කිරීමය. දිනපතා විවිධ ප‍්‍රදේශවලට මොහුත් මුදලාලිත් පොල් රැගෙන යති. 

මොහු දිනපතා ගංජා බොන පුද්ගලයකු වුවද රැුකියා අවස්ථාවේදී පාවිච්චි නොකළේ වැරදීම් සිදුවන නිසාය. කෙසේ හෝ සිද්ධිය වූ දිනයේ තම මිතුරන්ගේ පෙරත්තය නිසා මොහු ගංජා බී ඇත. පානය කර ලොරියට වී මුදලාලි සමඟ වෙළෙඳාමේ ගිය මොහු එක්තරා කඩයක් අසල පොල් දැමීමට නතර කළ අතර එම කඬේ මුදලාලි පවසා ඇත්තේ පොල් තිබෙන නිසා දැනට පොල් ගෙඩි 25ක් දමා යන ලෙසය.

මුදලාලි කඬේ මුදලාලි සමඟ කතා කරමින් සිටියදී මොහු පොල් ගණන් කිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර 25ස් වතාවක් ගණන් කළද මොහුට එක් පොල් ගෙඩියක් වැඩිපුර ඒම නිසා තව තවත් ගණන් කිරීමට පටන්ගෙන තිබේ. පසුව කඬේ ගෝලයා විසින් මුදලාලි දැනුවත් කිරීමෙන් පසු පොල් මුදලාලි මොහුට බැන වැදී රැකියාවෙන් අස්කර තිබේ.