(ගලහ - ඩබ්.ඒ. අසේල)
තලාතුඔය නගරයේ ඖෂධ වෙළෙඳ සලක් පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් නගරයට ආසන්නයේ නිවෙසක් කුලියට ගෙන ඇත. මෙම නිවෙස විශ‍්‍රාමික ගුරු යුවළකට හිමි අතර ස්වාමි පුරුෂයා නොයෙක් සමාජ සේවාවල යෙදෙන පුද්ගලයෙකි.


අදාළ ව්‍යාපාරිකයාගෙන් කුලිය වශයෙන් රුපියල් එක් ලක්‍ෂ හතළිස් දහසක මුදලකට නීතිඥවරයකු ඉදිරිපිටදී ගිවිසුමකට අනුව මෙම නිවෙස කුලියට ලබාගෙන ඇත.


නිවසේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නොමැති අතර නවීන පන්නයට සකසා තිබුණි. නිවසේ පදිංචියට ගොස් වැසිකිළිය පාවිච්චියට යාමේදී ව්‍යාපාරිකයාට තරු පෙනුණි. වැසිකිළියෙන් පිටවන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට වළක් සකස් කර නොමැති බැවින් එය පාවිච්චි කළ නොහැකි තත්ත්වයකට පත්වුණි.


මේ පිළිබඳ නිවෙස් හිමියාගෙන් විමසීමේදී ඔහු පවසා ඇත්තේ වළක් සැකසීමට නොහැකි වූ බවත් හදිසියේ තමාට වැසිකිළිවළක් ඉදිකළ නොහැකි බවය. නිවෙස ගැනීමට අතරමැදියකු වශයෙන් කටයුතු කළ පුද්ගලයාටද මෙම කරුණ වසන් කොට මෙම නිවෙස කුලියට ලබාදුන් නිසා අදාළ හිමිකරුට විරුද්ධව තලාතුඔය පොලිසියට පැමිණිලි කොට ඇත.