කඩෙන් ගෙනා කරවල කෑල්ලක් නිසා පරණ කෝන්තරයක් ඉස්මතු වීමෙන් පවුල් දෙකක් අතර මහා ගැටුමක් නිර්මාණය වීමේ අපූරු පුවතක් පසුගිය දා අනාවරණය වූයේ දකුණු පළාතේ වියළි කලාපයට ආසන්න උප නගරයකිනි. ඔහු නිවෙසට අවශ්‍ය සිල්ලර බඩු සමග කරවල කෑල්ලක් ද ගත්තේ නිවෙසට ආසන්න උපනගරයකිනි. ගෙදරට ගෙනා පසු පරණ පුල්ස්කැප් කොළයක ඔතා තිබූ කරවල කෑල්ල බාස්කට් එකකට දැමුවේ කඩදාසිය ඉවත්කොටය. අසලට ආ පොඩි දුව කරවල කෑල්ල ඔතා තිබූ කඩදාසියේ වූ සටහන් කීපයක් නිකමට කියවූ අතර එහි තිබූ දෙයින් ඇයට තරු පෙනිණ. මීට වසර කීපයකට පෙර තම ලොකු අයියා විදේශීය රැකියාවකට යාමට කටයුතු සූදානම් කරන අවදියේ කිසිවකු ඔහුට එරෙහිව නිර්නාමික පෙත්සමක් යැවීම නිසා රැකියාවට යාම ප‍්‍රමාද වි තිබිණ. කරවල කෑල්ල ඔතා තිබුණේ ඒ පෙත්සම ලියූ කටුසටහනේය. දැන් පෙත්සම්කරු හඳුනාගෙන ඔහු සමග මහා ගැටුමකට පවුලේ අය සූදානම් වෙනවාලූ.