කාන්තාවන් දිය නාන ආකාරය හොරෙන් බලා සිටි තරුණයකුට උපන් ඇඳුමෙන් යතුරුපැදියේ නැඟ පලා යන්නට සිදුවූ පුවතක් පෙරේදා (1) වාර්තා විය.
ගම්පහ  දිස්ති‍්‍රක්කයේ ගමකි. අලූත බැඳපු ජෝඩුවක් සහ ඇගේ ඥාති නැන්දා කෙනකු වෙල් යාය අසල ඇති ළිඳකට දිය නාන්නට ගියහ.
සිය බිරිය සහ ඥාති නැන්දා දිය නාමින් සිටින අතරතුර තමන් සේදු රෙදි වැනීමට අසල ඇති වත්තට යනවිට හබරල  පඳුරු අතරින් එබිකම් කරන සරමක් ඇඳි පුද්ගලයකු දුටු තරුණයා ඔහු ගැන විපරම් කර ඇත. තම තරුණ බිරිය සහ  නැන්දා දිය නාන දෙස ඔහු හොරෙන් බලා සිටින බවට තරුණයාට වැටහිණි. වටපිට බැලූවත් ඔහු අල්ලා ගැනීමට සහායට වෙනත් කිසිවකු සිටියේ නැත.
කාන්තාව නාන දෙස හොරෙන් බලා සිටි පුද්ගලයා ළඟට හෙමින් සැරේ ගිය තරුණයා ඔහු අල්ලා ගත් අතර ඔහු පැන යාමට තැත් කරද්දී අසල ඇති කොහිල වළකට වැටිණි. කොහිල වළෙන් ගොඩට විත් නැවත පැන යන්නට තැත් කරද්දී ඔහුගේ සරම ගැලවිණි. සරම එතැන දමා දිව ගොස් යතුරුපැදියට ගොඩ වූ පුද්ගලයා දෙපාරක් යතුරුපැදියද සමග බිම ඇද වැටිණි.
 නැවත යතුරුපැදිය කෙළින් කරගත් ඔහු එයට නැඟී උපන් ඇඳුමින් පාර දිගේ පලා ගියේ දිය නාමින් සිටි කාන්තාවන්ගේ හූ හඩ මධ්‍යයේය.