(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)
තමා සුළු පරිමාණයෙන් පවත්වාගෙන යන ඇඟලූම් කම්හලකට නව මෝස්තර දැමීම සඳහා පැමිණි අයියාගේ පෙම්වතියට ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ නංගී කෙනකු පිළිබඳ අපූරු පුවතක් පසුගියදා අසන්නට ලැබුණේ පිළියන්දල පැත්තෙනි.


නංගී පවත්වාගෙන ගිය ඇඟලූම් කම්හලේ රෙදිවලට යොදන මෝස්තර පැරණි නිසා තමා හඳුනන රෙදි මෝස්තර ශිල්පිනියක් ගැන අයියා කීවිට නංගී ඇය කැඳවා ගැනීමට එකඟ විය.


ඇය සේවයට පැමිණ වැඩ කරගෙන යාමේදී මේ අයියාගේ පෙම්වතිය යැයි සැක සිතූ නංගී ඇගෙන් විවිධ ප‍්‍රශ්න ඇසීම නිසා මේ මෝස්තරකාරියට එය මහා වදයක් විය.


ඇය මේ ගැන අයියාට කීවාය. ඇයි නංගි මොනවත් අහනවා දැයි අයියා ඇගෙන් ඇසූ විට ”ප‍්‍රශ්න එකක් දෙකක් නෙමෙයි ප‍්‍රශ්න පත්තරයක්” ඇය කීවේ කෝපයෙනි.