කොළඹ මරදාන දුම්රියෙන් 13 වැනි දින සවස 2.15 පිටත්වූ ගාලූ කුමාරි දුම්රියට පිටකොටුව දුම්රිය පොළෙන් ගොඩවූ යුද හමුදා ආබාධිතයකුට තුන්වැනි පන්තියේ අසුනක් ලබා ගැනීමට යෑමේදී මහත් අකරතැබ්බයකට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇත. ගාලූ කුමාරි දුම්රියට මරදාන දුම්රිය පොළෙන් ගොඩ වූ දුම්රිය මගියාගෙන් තමාට වාඩිවීමට අසුන දෙන ලෙසත් ආබාධිත යුද හමුදා සෙබළා ඉල්ලීමක් කරන ලදී. වාඩිවී සිටි මගියා පැවසුවේ තමා මෙම අසුන ගැනීමට කොටුව සිට මරදාන දුම්රිය පොළට ගොස් ආසනය ලබාගත් බවත්, මාතර දක්වා ගමන් කරන නිසා සිටගෙන යෑමට අපහසු බවත්ය. මේ අතර ගාලූ කුමාරි දුම්රියේ සිටගෙන සිටි මගීන් පැවසුවේ රට, ජාතිය බේරා ගැනීමට කැපවී කටයුතු කළ ආබාධිත රණවිරුවකුට වාඩිවීමට අසුනක් ලබා නොදීම සදාචාරයට නොහොබිනා කරුණක් බවයි. එම දුම්රිය මගියාගෙන් අසුන නොලැබුණත් අනික් මගියා ආසනය පරිත්‍යාග කළේය. ආසනය නොදුන් මගියාට හොඳ පාඩමක් ඉගැන්විය යුතුයයි සිතා ගත් ආබාධිත හමුදා සෙබළා තම ආබාධිත කකුලේ සවිකරන ලද සපත්තුව ගලවා අත්වාරුව සමඟ අසුන නුදුන් මගියාට භාරදී තමා අලූත්ගමින් බසිනතුරු උකුල මත තබාගෙන අල්ලා ගෙන යායුතු යයි නියම කරන ලදී. ඔබ සමග මාගේ කිසිම තරහක් නොමැති බවත්, මෙය ආබාධිතයන්ට ගරු සැලකිලි ලබාදීම උදෙසා සිදු කරන ලද්දක් බව පවසන ලදී. ආබාධිත රණවිරුවා අලූත්ගමින් බැස යෑමට පෙර අසුන ලබා නොදුන් මගියාට මේ ගැන තව තවත් කරුණු පැහැදිලි කරදී මින් ඉදිරියට ආබාධිත සෙබළුන්ට මෙන්ම, වැඩිහිටි, ගැබ්බර මව්වරුන්ට ආසන පරිත්‍යාග කිරීම බුදු දහම අදහන ඔබ තේරුම් ගත යුතු යයි පැහැදිලි කළේය.