සිය නෑ කෝරලයේ ලී ඉරුම් පට්ටලයක වැඩ කරන මේ යහළුවන් පිරිස හැම වැඩක්ම කළේ එකටය. පසුගිය දා එක් යහළුවකු වැඩට නොපැමිණි නිසා ඒ ගැන විමසූ ඔවුන්ට දැනගන්නට ලැබුණේ යතුරුපැදියෙන් එන ගමන් රිය අනතුරකට ලක්ව ඇති බවකි. වහාම ඔහුගේ තත්ත්වය සෙවීමට යාම සඳහා එක් අයකුට පැවැරුණ අතර තම කමිසය පරණ නිසා වෙනත් යහළුවකුගේ කමිසයක් ඇඟලාගෙන ඔහු කඩිනමින් පිටත්ව ගියේය. මොහොතකට පසුව ඔහුගෙන් දුරකතන ඇමතුමක් ආවේ කමිස සාක්කුවේ තිබුණු ගංජා පැකට්ටුවක් සමග තමා පොලීසියට කොටුවී ඇති බවකි. කමිසය අයිති යහළුවා හෙමිහිට එතැනින් ලිස්සා ගියත් තම කණ්ඩායම අතර ගංජාකාරයකු සිටීම ගැන අනෙක් හැමදෙනාම මවිතයට පත්වී සිටිනවාලූ.