”සර්... සමන් මගේ අඩි කෝදුව ගත්තා....” නව වැනි ශ්‍රේණියේ පන්තිය භාර ගුරුවරයා ළඟට පැමිණි සුමිත් පැමිණිල්ලක් කළේය. ”සමන්...දෙන්න සුමිත්ගේ අඩි කෝදුව...” ගුරුවරයා තරමක් සැරෙන් කීවේය. ”නෑ සර්...මේක මගේ” සමන් කීවේය. ”මොනවා... එක අඩි කෝදුවට අයිතිකාරයො දෙනේනෙක්.?” ගේනවා බලන්න  ඕක මෙහාට.” ගුරුවරයා විස්මයෙන් කීවේය. සමන් දෙගිඩියාවෙන් බිම බලාගෙන ගුරුවරයා ළඟට පැමිණ අඩි කෝදුව මේසය මත තැබුවේය. ගුරුවරයා එය පරීක්ෂා කළේය. එය අරුමෝසම් වර්ගයේ අඩි කෝදුවකි. ”සර්...  ඕකෙ මගේ නම ලියල තියෙනවා.” සුමිත් හැඬුම්බර ස්වරයෙන් කීවේය. ”ආ...ඔව්.. මේ සුමිත්ගේ නම මේකෙ ලියල තියෙන්නේ.” ගුරුවරයා සමන් දෙස බලමින් කීවේය. ”අනික් පැත්තෙ මගෙ නමත් ලියල තියෙනවා.” සමන් බිම බලාගෙන පහත් හඬින් කීවේය. ඔව් ඔයාගෙ නමත් තියෙනවා. හරි සුමිත් මේකෙ මේ පැත්ත ඔයාගෙ. මේ පැත්ත සමන්ගෙ. දෙන්නා රණ්ඩුකර ගන්නේ නැතුව දෙපැත්ත පාවිච්චි කරනවා.” ගුරුවරයා කෝදුව මේසය මත තබමින් කීවේය. පන්තියේ සියලූම සිසුහු විස්මයෙන් නිහඬව බලා සිටියහ. ”කාගෙද මේ අඩි කෝදුව? ඔයාල දන්නවාද? ගුරුවරයා පන්තිය අමතා ඇසීය. ”සර්.. අපිත්  ඕක අදමයි දැක්කෙ...” සියලූම සිසුහු කීහ. ”සර්.. අපේ අම්මා ඩුබායි ඉඳල ඊයෙ ආවෙ. අම්මා මේ ජාතියෙ කෝදු දෙකක් ගෙනාවා. එකක් මට දුන්නා. අනික අක්කට දුන්නා.” සුමිත් බිම බලාගෙන හැඬුම්බර ස්වරයෙන් කීවේය. ”කීර්ති...මෙහෙ එන්න. ඔයා ගිහින් සුමිත්ගෙ අක්කට එන්න කියන්න. එයාගෙ අලූත් අඩි කෝදුවත් අරගෙන.” ගුරුවරයා පන්ති නායකයාට කීවේය. පන්ති නායකයා නික්ම ගොස් හිත් අතින් ආපසු ආවේය. ”සර්..එයා අද ඇවිත් නෑ...” ඔහු කීවේය. ”හරි මම දැන් මේ නඩුව විසඳන්නම්. සුමිත් කියනවා මේ කෝදුව එයාගෙලූ. සමන් කියනවා එයාගෙලූ. මම දැන් මේක දෙකට කපලා දෙන්නට දෙනවා. කෑලි දෙක.” ගුරුවරයා කීවේය. ”එහෙම හොඳයි සර්...” සිනා සෙමින් කී සමන් ජයග‍්‍රාහී ලීලාවෙන් පන්තිය දෙස බැලූවේය. සුමිත් බිම බලාගෙන හඬන්නට විය. ”ඔයාලා කියන්න බලන්න දැන් මේ කෝදුවෙ හැබෑ අයිතිකාරයා කවුද කියලා.” ගුරුවරයා පන්තියේ සිසුනට කීවේය. ”සමන් නොවෙයි සුමිත්.” මුළු පන්තියම එක හඬින්ම කීහ. ”කොහොමද ඔයාලා එහෙම කියන්නෙ?” ගුරුවරයා ඇසීය. ”සුමිත්ට දුකයි එයාගෙ අඩි කෝදුව කපනවට. සමන් තමන්ට අයිති නැති කෝදුවෙන් කෑල්ලක් හරි ගන්න කැමැතියි.” සිසුහු කීහ. ගුරුවරයා සුමිත්ට අඩි කෝදුව දුන්නේය. සමන්ට පහර දෙකක් ගැසුවේය. අකුරැස්ස ප‍්‍රදේශයේ පාසලකින් වාර්තාවූ පුවතකි.