(ඩයනා උදයංගනී)

කොරෝනා ආසාදිත මරණ තව අටක් වාර්තා වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අංශ කියයි. මුළු මරණ ගණන 655 දක්වා ඉහළ ගියේය.