නේපාලයේ ෂර්පා ජාතිකයෙකු එවරස්ට් කන්ද 24 වතාවක් තරණය කර ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවා ඇත. කමි රිටා ෂර්පා නමැති මෙම තැනැත්තා 49 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.
 
මෙම වාර්තාව තැබීම සඳහා ඔහු එක් සතියකදී දෙවතාවක් එවරස්ට් තරණය කර ඇති අතර විශ්‍රාම යෑමට පෙර තවත් එක් වතාවක් කඳු මුදුනට ළඟාවීමට බලාපොරොත්තු වන බවද සඳහන් කර ඇත. 
 
අඩි 29,035ක් උස එවරස්ට් මුදුණට ප්‍රවේශ වීම සඳහා කමි රිටා භාවිත කරන්නේ සාම්ප්‍රදායික ගිණිකොනදිග කඳුකර මාර්ගයයි.
 
මෙය වඩාත් ජනප්‍රිය මාර්ගය වන අතර එඩ්මන්ඩ් හිලරි සහ ටෙන්සින් නොර්ගේ යන අය ද භාවිතා කර ඇත්තේ මෙම මාර්ගය බව පැවසේ.දැනට විශ්‍රාම ගොස් ඇති ෂර්පාවරුන් දෙදෙනකු 21වතාව බැගින් එවරස්ට් තරණය කර ඇත.

තමා තවමත් ශක්තිමත් බවත් 25වන වතාවටත් එවරස්ට් තරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් කමි රිටා පවසයි.

(රොයිටර් පුවත් ඇසුරිණි - 085)