රිෂාඩ්ගෙ කාලේ නැවතූ මන්නාරම සුළං බලාගාරය අරඹන්න යයි


(දයාසීලි ලියනගේ)  

රිෂාඩ්ගෙ නීතිය නොව දැන් රට පුරා පවතින්නේ එකම නීතියක් බැවින් මන්නාරමේ සුළං බලාගාර ව්‍යාපෘතිය පුළුල් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා ලෙස ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා විදුලිබල මණ්ඩලයට උපදෙස් දී ඇත. 

මෙගාවොට් 103ක විදුලි ධාරිතාවකින් යුතුව මන්නාරම් තුඩුවේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කරන ලද සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතියට අමතරව මන්නාරම් තුඩුව වටාම සුළං බලාගාර ඉදිකිරීමේ වැඩපිළිවෙළ වහාම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී ඇතැයි ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා විදුලිබල මණ්ඩල නිලධාරීන් සමග පැවැති සාකච්ඡාවකදී දැනුම් දී ඇත.  


නිරන්තරයෙන්ම පැයට කිලෝමීටර් 10ත් 12ත් අතර වේගයක සුළං පවතින මන්නාරම ප්‍රදේශයේ සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙගාවොට් 250ක පමණ විදුලිය ධාරිතාවක් උපයා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.  
මෙම ව්‍යාපෘතිය පසුගිය වසර ගණනාව තුළම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් පැවතුණි.