චීන රජයට එරෙහි මානව හිමිකම් යෝජනාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්දය චීනයට පක්ෂව


(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)  

චීනයේ ෂින් පියැන් ප්‍රාන්තයේ මානව හිමිකම් කඩවන බවට චෝදනා කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ඉදිරිපත්ව ඇති යෝජනාව පිළිබඳ ඡන්දය විමසීමේදී චීනයට පක්ෂව ඡන්දය දීමට ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණය කර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.  

මේ බව ශ්‍රී ලංකා රජය ගිය සතියේදී චීන රජය වෙත නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇති බවද එම ආරංචි මාර්ගවලින් පැවැසේ. ෂින් ජියැන් ප්‍රාන්තයේ මානව හිමිකම් කඩවන බවට චෝදනා කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ සහාය තමන්ට ලබා දෙන්නැයි චීන රජය ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබිණි. ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා රජය චීන රජය වෙත මෙම දැනුම්දීම කර ඇති බවද වාර්තා විය.