(ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු)    
 
හලාවත ඩිපෝවේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයෝ පිරිසක් අද (12) ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් වර්ජනයක් ඇරඹූහ.

සියලු සේවකයින් උදෑසන සිට වර්ජනයට එක්වූ බව ජාතික සේවක සංගමයේ හලාවත ඩිපෝ ශාඛාව පවසයි. 

ඉල්ලීම් කිහිපයක් සම්බන්ධව පාලකයින් සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ජා අසාර්ථක වීමෙන් පසු මොවුහු මෙම වැඩවර්ජනය ආරම්භ කළහ.

මාසික ප්‍රවේශපත් ලබා ගත් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සියලු සේවකයෝ වර්ජනය හේතුවෙන් දැඩි අපහසුතාවයට ලක්වූහ.