(පද්මා කුමාරී කංකානම්ගේ )
 
ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට නීතිවිරෝධීව  ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ, රුපියල්  ලක්ෂ 65ක් පමණ වටිනා, බීඩි කොළ කිලෝ 1157ක් කල්පිටිය ඔඩක්කාරතීව් දූපත ආසන්න කළපුවේදී කල්පිටිය විජය නාවුක හමුදාව අද(19) අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.​

මෙම බීඩී කොළ තොගය සමඟ ඒවා ප්‍රවාහනයටයොදාගත්  ධීවර යාත්‍රාවක්,  එන්ජිම සහ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ද අත්අඅඩංගුවට ගෙන ඇත.

බීඩි කොළ තොගය බහාලුම් 38 ක අසුරා තීබී ඇත.

සැකකරුවෝ කල්පිටියේ පදිංචි වයස අවුරුදු 30, 35 අතර අය වෙති.

බීඩී කොළ තොගය, සින්නපාඩුව රේගු දෙපාර්තුමේන්තුවේ ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය වෙත භාර දී ඇත .