(හිරාන් ප්‍රියංකර සහ ඩී.ජී.සුගතපාල)

ගාල්ල හා අම්බලන්ගොඩ ධීවර වරායන්වලින් මුහුදු ගිය බහුදින යාත්‍රා හතරක් සමඟ ධීවරයින් 24 දෙනෙකු මාලදිවයින වෙරළ ආරක්ෂකයින් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ධීවර හා ජල සම්පත් දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.

ගාල්ල ධීවර වරායෙන් මුහුදු ගිය රුක්ෂානී 2, ධනුෂ්ක 7 යන බහුදින යාත්‍රා දෙක ද අම්බලන්ගොඩ ධීවර වරායෙන් මුහුදු ගිය ශේෂාන් පුතා 2 සහ ටෙනකීබබා යන බහුදින යාත්‍රා දෙක ද මෙසේ මාලදිවයින වෙරළ ආරක්ෂක බළකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවද ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

තම රටේ මුහුදු සීමාව උල්ලංඝණය කරමින් සිටි ශ්‍රී ලංකා බහුදින යාත්‍රා හතර සහ ධීවරයින් 24 දෙනා වෙරළ ආරක්ෂක බළකාය අත්අඩංගුවට ගත් බව මාලදිවයින් රජය ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත දැනුම් දී තිබේ.

මාලදිවයින් රජයේ අත්අඩංගුවේ පසුවන මෙම ධීවරයින් හා යාත්‍රා නිදහස් කර ගැනීම සඳහා ගත හැකි නීතිමය කටයුතු සදහා අදාළ කාර්යන් සිදුවෙමින් පවතින බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තුමේන්තුව කීය.