(ප්‍රසන්න පත්මසිරි)
 
ගිරාඳුරුකෝට්ටේ උල්හිටිය රත්කිඳ ජලාශයේ වාන් දොරටු පහක් ඊයේ(30) දින සිට විවෘත කර ඇතැයි බදුල්ල ආපදා කළමනාකරණමධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ  ඊ.එම්.එල් උදය කුමාර මහතා පැවසීය.

වැසි පවතින අවස්ථාවලදී ගිරාඳුරුකෝට්ටේ රත්කිඳ මාර්ගය ජලයෙන් යට විය හැකි නිසා පිළිබඳව දැඩි විමසිල්ලෙන් පසුවන්නැයි එම මාර්ගය භාවිතා කරන රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

පවතින අධික වර්ෂාව නිසාඋල්හිටිය ජලාශයේ වාන් දොරටුවලින් තත්පරයකට ඝන මීටර් 26ක ජල ධාරිතාවක් නිකුත් වන බවද උදය කුමාර මහතා පැවසීය.