ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු   

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි අතුරලියේ රතන හිමියන් විසින් මහනුවර දළදා මාලිගය ඉදිරිපස ආරම්භ කර ඇති උපවාසයට සහය පල කරමින් හලාවත ප්‍රදේශවාසීහු නගර මධ්‍යයේ දී අද (3) විරෝධතාවක නිරතව සිටියහ.

රතන හිමියන් කර ඇති ඉල්ලීම වහාම ඉටු කිරිමට ජනාධිපති හා අගමැතිවරයා ඉදිරිපත් විය යුතු බව ඔවුහු පවසති.