(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)
 
මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ පිටුපස දෙමහල් නිවසක මේ වනවිට ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි මොරටුව නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය කියයි.
 
මුළුතැන්ගෙයි ඇති ගෑස් සිලින්ඩරයක වූ කාන්දුවකින් ගින්න හටගෙන ඇතැයි සැකකරන බව එම ඒකකය වැඩිදුරටත් පවසයි.
 
ගින්න නිවීමට ගිනි නිවන භට කණ්ඩායමක් පිටත් කර යැවූ බවද මොරටුව නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය සඳහන් කරයි.