(කාංචන කුමාර ආරියදාස)
මොරගහකන්ද-කළුගඟ ජලාශ ඉදි කිරීමේදී  ඉඩම් අහිමි වූ ජනතාවට ඉඩම් පරිත්‍යාග කළ ලග්ගල පල්ලේගම , කපුයාය ගම්මානයේ ජනතාව වසර 10ක් තිස්සේ පීඩාවට පත්ව සිටිති.

 පවුල් 84 ක පිරිසක් ලියාපදිංචි නාමලේඛනයේ සිටියද, අනුපවුල්ද සමග මේ වනවිට පවුල් 110ක් පමණ පිරිසක් එහි පදිංචිව සිටිති. එක නිවසක පවුල් 4ක් 5ක් ජීවත් වෙති.

 මොරගහකන්ද කළුගඟ ජලාශ වලට ඉඩම් අහිමි වූවන්ට විකල්ප ඉඩම් ලබාදීම සඳහා කපුයායේ ජනතාවගේ ඉඩම් මහවැලි අධිකාරියට පවරාගෙන තිබිණි. මේ හේතුවෙන් දිවිගෙවීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩම් නොමැතිවීමෙන් ඔවුහු පීඩාවට පත්ව සිටිති.

එදිනෙදා අවශ්‍යතා ඉටුකරගැනීමට හෝ පහසුකම් නොමැතිව දිවි ගෙවන තමන්ට රජයේ නිලධාරීන් සහ දේශපාලනඥයින් ගේ අවධානයට යොමුව නොමැති බවද, මෙවර මැතිවරණය වර්ජනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බවද ඔවුහු පවසති.

 තම දරුවන් කිලෝමීටර් දෙකහමාරක් පයින් පාසල් යනබවද, ගමටම පානීය ජලය නොමැති බවද, ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් සතියකට වරක් බැරල් එකකට පානීය ජලය ගෙනෙන බවද, කළුගඟ දිගේ ගලා එන ජලය අපිරිසිදු හෙයින් ඔවුනට දෛනික අවශ්‍යතා වෙනුවෙන්  ජලය නොමැති බවද ඔවුහු කියති.  

 තමන්ට ගොවිතැන් කිරීමට ඉඩම් ලබාදුනහොත් වෙන සහනාධාරයක් අනවශ්‍ය බව ගැමියෝ කියති.