(සමන් පාලිත  නානායක්කාර)

මැලේසියාවේ ක්වාලාලම්පූර් සිට මෙරටට පැමිණි 58 දෙනෙකු  නිරෝධායනය සඳහා අද (30)  පස්සර යුද හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළත් කළ බව යුද හමුදාව කියයි.

පිරිමි පුද්ගලයින් 33 දෙනෙකු , කාන්තාවන් 23 දෙනෙකු සහළමුන් දෙදෙනෙකු මේ අතර වන බවද  හමුදාව කියයි.

මෙම පිරිස රැකියා සඳහා සහ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මැලේසියාවට ගිය පිරිසක් බව යුද හමුදාව සඳහන් කළේය.