(ක.ග. කරුණාරත්න)

මාදුරුඔය යුදහමුදා පුහුණු පාසැලේ පාබල ක්‍රියාන්විත විශේෂ පාඨමාලාව අවසන් කළ සෙබලුන් 270 දෙනෙකු විසිරයාමේ පෙළපාලියක් අද (05) එම යුදහමුදා පුහුණු පාසැලේ සරඹ පිටියේදී පැවැත්විණි.

එයට නිලධාරින් 11දෙනෙකු සහ සෙසුනිලධාරීන් 259ක් අයත්විය.

ඒ අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුදහමුදාවේ මාදුරු ඔය යුදහමුදා පුහුණු පාසලේ සේනාවිධායක බ්‍රිගේඩියර් එස්.කේ.ඒ. පිලපිටිය මහතා සහභාගි විය.

එම පුහුණු පාඨමාලාවේ සෑම අතින්ම දක්‍ෂතා දැක්වූ අතිශුර සෙබළා ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ වන්නි ආරක්‍ෂක සේනා මූලස්ථානයට අයත් 21 වන ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුවේ කෝප්‍රල් කේ.ජී.ඒ.බී. විජේසෝම, සෑම අතින්ම අතිශූර නිලධාරි ලෙෂ ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය බටහිරට අයත් 06 වන ගැමුණුහේවා බලකායේ ලුතිනන් ටී.සී. සේරසිංහ, හොඳම වෙඩික්කරු ලෙස ආරක්‍ෂක සේනා මූලස්ථානය යන අය නැගෙනහිරට අයත් 18 වන ආරක්ෂක සේනා බලමුලුවේ කපිතාන් කේ.වයි.එස්. ධර්මසිරි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් අතින් ත්‍යාග හා සහතික ලැබූහ.