(සමන් පාලිත නානායක්කාර)

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට බලපෑ තද සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් අද  (22) සවස් වන විට නිවාස 310 කට හානි සිදුවී ඇති බවත් පුද්ගලයින්  1100 කට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත්වී ඇති බවත් බදුල්ල  ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය පවසයි.

මෙම සුළං තත්ත්වය වැලිමඩ ,හල්දුම්මුල්ල, ඌවපරණගම මහියංගනය, කන්දකැටිය, රිදීමාලියද්ද සහ ලුණුගල යන ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වලට දැඩි ලෙස බලපෑ බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

ගස් කඩාවැටී නිවාස වලට හානිවීම් හා සෙවිලි තහඩු සුළඟේ ගසාගෙන යාම හේතුවෙන් නිවාස වලට හානි සිදුවී ඇති බව එම මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ඒ අනුව හල්දුම්මුල්ලේ නිවාස 86 ,වැලිමඩ නිවාස70, ඌවපරණගම නිවාස 20, මහියංගණය නිවාස 82, කන්දකැටිය නිවාස 18 ක් රිදීමාලියද්ද නිවාස 17 සහ ලුණුගල නිවාස 26 ක් හානි වී ඇති බවත් විපතට පත්වූවන්ට අවශ්‍ය සහන කඩිනමින් සැපයීමට කටයුතු යොදා ඇති බවත් බදුල්ල ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ උදයකුමාර මහතා පැවසීය.