(පාලිත ආරියවංශ)

වසර 40 ක පමණ කාලයක සිට බදුල්ල නගරයේ ඇති කුණු කන්දේ ප්‍රශ්නයට කඩනමින් විසඳුමක් ලබාදීමේ ව්‍යපෘතියක් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සහ ඌව ආණ්ඩුකාර කාර්යාල එක්ව අද (15) ආරම්භ කළේය.

කසල වලට ඉසන විශේෂ ද්‍රාවණය මගින් මීතේන් වායුව නිෂ්පාදනය වන බවත් එමගින් ක්ෂද්‍ර ජිවීන් හිර කර විෂ වායු නිපදවීම අවසන් වන බවත් මෙම ව්‍යාපෘතිය භාරව කටයුතු කරන අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ව්‍යපෘති අධ්‍යක්ෂ ඊ.එම්. ආර්.පී ඒකනායක මහතා පැවසීය.

මෙම ක්‍රමවේදය මගින් දින 12 ක් තුළ කසල දිරාපත්ව පොහාර බවට පත්වෙන බවත් පැතිරයන අධික දුර්ගන්ධය නැති වී යන බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

මේ ක්‍රමය යටතේ දින 30 තුළ බදුල්ලේ කසල කන්ද ඉවත් කළහැකි බවත් ඒ මහතා කීය.

මෙම ක්‍රමය  ජපානය වැනි ලෝකයේ දියුණු රටවල භාවිතා කරන බවද ඊ.එම්. ආර්.පී ඒකනායක මහතා පැවසීය.