( මහින්ද නිශ්ශංක)
 දැනට රට තුළ උද්ගතව පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් පෞද්ගලික බස් රථ වල දෛනික ආදායම 75%ක පමණ පහළ බැස ඇතැයි ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පවසයි.

පවතින තත්ත්වය සමඟ මගීන් බස්වල ගමන් නොකිරීම මීට හේතුව බවද ඔහු සඳහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන්  බස්වල මේ මාසයේ ලීසීං වාරිකය හෝ ගෙවා ගැනීමට බස් හිමියන්ට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී ඇතැයි පැවසේ.