(උපාලි ආනන්ද)

පදවිය පොලිස් ස්ථානය මගින් පදවිය සංචාරක මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පැවරූ රථ වාහන නඩු වලින් එක් දිනකදී පමණක් රුපියල්  ලක්ෂ පහක  දඩ  මුදලක් රජයට අය කර දීමට පදවිය පොලිසියේ රථ වාහන අංශයේ නිලධාරීහු සමත්ව සිටිති.  

පදවිය පොලිස් ස්ථානයේ රථ වාහන අංශය මගින් පදවිය සංචාරක මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පැවරූ මෙම රථ වාහන නඩුවලට අදාළ වැරදි  සඳහා  කැබිතිගොල්ලෑව දිසා විනිසුරු සහ මහේස්ත‍්‍රාත් මාලින්ද හර්ෂණ ද  අල්විස් මහතා මෙලෙස දඩ නියම කර ඇත.

බීමත්ව රිය පැදවීම, රියදුරු බලපත් නොමැතිව රිය පැදවීම, රියදුරු බලපත් නොමැති පුද්ගලයින්ට වාහන පැදවීමට ඉඩ ලබා දීම ඇතුළු චෝදනාවලට මෙලෙස දඩ නියමව ඇත.

දඩ නියම කර ඔවුන්ගේ  රියදුරු බලපත‍්‍ර ද අත් හිටුවීමට ද විනිසුරුවරයා නියෝග කළේය.