(රංජිත් රාජපක්ෂ )                      

නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවේ නියෝගයක් සහිත ලිපියක් භාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළ වතු අධිකාරිවරයෙකුගේ නිල නිවසක් නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති, ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු වතු කම්කරුවන් අද (28) වටලනු ලැබීමෙන් කළබලකාරී තත්ත්වයක් ඇති විය.
 

මෙසේ වටලනු ලැබුවේ කැලණි වැලි සමාගමට අයත් ටිලරි වතුයායේ වතු අධිකාරිවරයාගේ වතු නිවසයි.
 
ටිලරි වතු යායේ ඉහළ කදු මුදුණේ සිට පහළට ගලා බසිනා ජල මුලාශයක් හරස් කරමින් බිලින්කිබොනි වතුයායේ ඉදි කර ඇති තේ පෙති නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවකට වතු පාලන අධිකාරිය මගින් ජලය ලබා ගැනිමට කටයුතු කිරිමට එරෙහිව එම වතුයායේ වතු කම්කරුවන් සහ වතු පාලන අධිකාරි අතර මත භේද ඇති වි තිබුණි.
 
ජලය ලබා ගැනිම සම්බන්ධයෙන් වතු කම්කරුවන්ගේ දැඩි විරෝධය හමුවේ වතු පාලන අධිකාරිය මගින් තේ කර්මාන්ත ශාලාවට ජලය  ලබාගැනිමට කටයුතු කිරීම හමුවේ නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවට වතු කම්කරුවන් විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් මත නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සබාවේ සභාපති රවි කොලුන්දුවෙල් මහතා ඇතුළු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිවරුන්ටද එම ගැටව විසදිමට මැදිහත් විමට සිදු වුණි.
 
ටිලරි වතුයායේ සිට පහළට ගලා බසිනා ජල මුලාශ හරස් කර ගනිමින් වතු ගණනාවක වතු කම්කරුවන් පානිය ජලය ලබා ගන්නා බවත්,තේ කර්මාන්ත ශාලාවට ජලය ලබාගත හොත් තමන්ට පානීය ජල ගැටළුවක් ඇති වන නිසා තමන් මෙම විරෝධය පාන බව වතු කම්කරුවෝ  පවසති.
 
හැටන් සාංචිමලේ ප්‍රධාන මාර්ගය සාංචිමලේ ප්‍රදේශයෙන් අද උදැසන සිට අවහිර කර ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපතිවරයා සහ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු වතු කම්කරුවන් උද්ඝෝෂණය සිදු කිරීම හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු අඩාල වීමෙන් පොලිසිය සහ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා අතර නොසන්සුන්කාරි තත්ත්වයක්ද ඇති විය.