(හැටන් - සුදත් එම්. එම්. හේවා) 
 
දික්ඔය ටිලරි වතුයාය වසා දැමිමට විරෝධය පල කරමින් එම වතුයායේ කම්කරුවන් පිරිසක්  අද (21වැනිදා) හැටන් මල්ලි අප්පුව ප්‍රදේශයේදි උද්ගෝෂණයක් පවත්වා ඇත.

කැලණිවැලි වැවිලි සමාගමට අයත් දික්ඔය ටිලරි වතුයාය පසුගිය 11වන දින සිට වසා දමා ඇති බැවින් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත් එම උද්ගෝෂකයෝ පවසති. 

මේ නිසා වතුයායේ රැකියාවන් කර ගෙන යාමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් තමන්ට මෙවර මාසික අත්තිකාරම් ලබා ගැනිමටද නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද එම උද්ගෝෂකයෝ වැඩි දුරටත් පවසති.


පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය විසදා ගැනිමට පියවර ගන්නා ලෙස කම්කරුවන් වතුයායේ පාලන අධිකාරියෙන් ඉල්ලා සිටිති.