(ඩී.කේ.රත්න)
 
ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ආකාරයේ පරිශ්‍ර පවත්වාගෙන ගිය, බණ්ඩාරවෙල මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් පාසල් 8කට අද(14) නඩු පැවරූ බව මහ නගර සභාවේ ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ඩී.එම්.ඒ. ආර්. දිසානායක මහතා පැවසීය.
 
ඌව පළාත් අණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද, ඩෙංගු තුරන් කිරීමේ විශේෂ වැටසටහන යටතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණවරුන්, බණ්ඩාරවෙල මහ නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සහ බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ ඩෙංගු මැඩලීමේ නිලධාරීන් එක්ව කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මෙම පාසල් හඳුනාගෙන නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇත.
 
මීට සතියකට පමණ පෙරද මෙම විද්‍යාලවලට ඩෙංගු බෝවීමේ ස්ථාන විනාශ කරන ලෙසට දැනුවත් කර තිබුණද, ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු උනන්දුවක් නොදක්වා මදුරුවන් බෝවන පරිශ්‍ර පවත්වාගෙන යාම හේතුවෙන් නඩු පවරා තිබිණි.