(ශාන්ත ප්‍රදීප් කුමාර කුලරත්න)
 
ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සහ පොලීසිය එක්ව මත්තේගොඩ නිවාස සංකීර්ණයක් අද (25) දවස පුරා සිදුකළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී ගුවන් හමුදා ඇඳුමක්, හෙල්මටයක් සහ බඳපටියක් තිබී හමුවූ බව මත්තේගොඩ පොලිසිය පවසයි.

මෙම මෙහෙයුමේදී නිසාස 1200ක් සහ වාහන 500ක් පමණ පරීක්ෂාවට ලක්කෙරිණි.

එහිදී නිවාස සංකීර්ණයේ මහල් නිවසක කුලී පදනම මත පදිංචි පුද්ගලයකු සන්තකයේ තිබී යුදහමුදා නිලධාරීන් පළඳින හෙල්මටයක් සහ බඳ පටියක්ද, තවත් නිවසක තිබී ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් පළඳින ඕවරෝල් ඇඳුමක්ද සොයාගත් බව කියයි.

බඳපටිය සහ හෙල්මටය තිබී හමුවූ නිවසේ පුද්ගලයා පවසා ඇත්තේ එය තමාගේ නොව නිවසේ හිමිකරුගේ බවයි. ඒ අනුව නිවසේ හිමිකරු කැඳවා ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට නියමිතය.

ගුවන් හමුදා ඕවරෝල් ඇඳුම කැඩෙට් නිලධාරියකු සන්තකයේ තිබී ඇති අතර ඔහුගෙන්ද ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට නියමිතය.

මත්තේගොඩ පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.